Säkerställ att ni lever upp till regelverk och krav på regelstyrning

Självklart vill ni följa lagstiftning, regler och direktiv både för att ta ert ansvar på marknaden och för att vara compliant. Med nya, mer omfattande och ständigt föränderliga lagar och regler på marknaden är det en utmaning att identifiera och kontrollera risk på ett effektivt sätt. Men att uppnå compliance handlar inte bara om att följa myndigheters krav. Att göra affärer med fel motpart kan innebära finansiella risker och negativ publicitet.